Media

Nazwa pliku Pobierz
AGROmechanika 12/2010 "Mniej znani Francuzi"
Aktualności Techniki Rolniczej 03/2011 "Strip-till w uprawie buraków cukrowych"
Atr express nr 03/2010 "Szybka, prosta i efektywna uprawa"
Atr express nr 04/2010 "Oszczędny zestaw"
Atr express nr 12/2010 "Bez podeszwy płużnej"
Burak Cukrowy 02/2010 (gazeta dla plantatorów) "Uproszczona technologia uprawy i konserwacji gleby na przykładzie P. R. Barycz Spółka z o. o. w Ryczeniu"
Burak Cukrowy 2/2011 "Zasady UTU i konserwacja gleby"
Bez pługa 2/2013 "Siew rzutowy - nowy trend czy zacofanie ?"
Bez Pługa 1/2014 "Strip-till z nawozem czy bez nawozu"
Bez Pługa 2/2014 "Francuskie praktyki na polskich polach"
Bez Pługa 2/2014 "Żywe mulcze w uprawie pasowej rzepaku"
Bez Pługa 3/2014 "Gęstość siewu rzepaku w uprawie pasowej"
Bez Pługa 3/2014 "Od pługa do siewu rzutowego"
Farmer - dzierżawca dolnośląski 1-2/2010 "O francuskich doświadczeniach w bezorkowej uprawie roślin w polskich warunkach"
top agrar 9/2010 "Żywa gleba dobrze plonuje"
top agrar 9/2014 "Mniej siać już nie można"
top agrar 9/2014 "Obiecujący siew rzutowy"
Poradnik Rolniczy 39/2010 "Dużo dżdżownic to żyzna gleba i dobre plony"
Poradnik Rolniczy 50/2014 - "Najpierw siew - potem uprawa"

Aktualności

Siew kukurydzy - Uproszczona Technika Uprawy
Strip-Till: Głębosz + siewnik punktowy
Data: 25.04.2010 rok
Miejsce: Ryczeń (Przedsiębiorstwo Rolne Barycz)
Przedplon : żyto

Nasi partnerzy

Duro France Uproszczona Technika Upraw

Compil
Compil
Compil
Compil
Compil